Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna
 • Džemal Pecar je rođen 04.01.1945. godine u Sarajevu.
 • Klasičnu Gimnaziju (I Gimnazija) završio u Sarajevu 1965. godine.
 • Medicinski fakultet u Sarajevu, završio januara 1971. godine.
 • Specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije završio 1976. godine u Sarajevu.
 • Subspecijalizaciju iz Reumatologije završio 1977. godine u Beogradu.
 • Postdiplomski studij iz Socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite završio 1980 godine (Medicinski Fakultet u Sarajevu).
 • 1987. zvanje Primarius (Republički Komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu br.04-154-156 od 07.04.1987).
 • Specijalizaciju iz Tradicionalne medicine i Akupunkture završio 1991 godine u Beogradu (Međunarodna škola tradicionalne medicine i akupunkture - Evropski Centar za mir i razvoj UN, Beograd 1989.-1991.).
 • Magistrirao na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu 2000 godine na temu: Ocjena modela  baze podataka za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici.
 • Doktorirao na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu januara 2003 godine na temu: Komparacija efekata primjene Praxis metode i klasičnog pristupa u liječenju lumbalnog bolnog sindroma.
 • Poslove nastavnika (docent i vanredni profesor) na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavljao od 2003. do 2015. godine iz oblasti fizikalne terapije i  rehabilitacije.
 • U periodu 1972. do 1986. godine radio u DZ Fojnica i Specijalnoj bolnici za miopatska i reumatska oboljenja, (direktor u periodu 1979. do 1986 .godina).
 • Od 1986. do 1992. godine radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „UNIS-a“.
 • April 1992. do aprila 1993. Armija BiH i Ortopedsko preduzeće „Neretva“.
 • Juni 1993. do danas Privatna ordinacija „Praxis – dr. Pecar“.
 • Projekt rehabilitacije žrtava rata u BiH: Koncept ambulanti za rehabilitaciju u zajednici (CBR), član profesionalnog ekspertnog tima sa Queen's University Canada, 1997. i 1998.
 • Knjiga: Kapetanović H, Pecar Dž. Vodič u rehabilitaciju. Univerzitetska knjiga, I.P. „Svjetlost“ d.d. Sarajevo, 2005.

850x567
850x567
850x567