Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna

Ordinacija „PRAXIS“ dr.Pecar je zvanično započela sa radom početkom 1993. godine pod nazivom Zdravstvena ustanova „PRAXIS“ Sarajevo - Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao jedan od prvih CBR centara u Bosni i Hercegovini za rehabilitaciju u zajednici (Community-based rehabilitation). „PRAXIS“ je danas privatna ordinacija u kojoj ekspertni tim ljekara specijalista pruža specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije kao i reumatologije. Pored toga, u našem dugogodišnjem radu primjenjujemo kompletan program fizikalne terapije (medicinske masaže, kineziterapija, elektroterapija, magnetoterapija, hidroterapija, ultrazvuk, terapija laserom i druge zdravstvene
usluge) koji provode visokokvalifikovani diplomirani fizioterapeuti, zatim, komplementarne metode liječenja snažno preporučene od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kao što je metoda Kineske tradicionalne medicine (akupunktura), manualna medicina i terapija (kiropraktika) i terapija bola (lokalne instilacije protuupalnih lijekova tzv. “blokade“). Za sve navedene metode smo stručno kvalifikovani/licencirani i kao djelatnost službeno registrovani.

Od početka našeg rada koristimo zdravstveno informacioni sistem u vidu specijalizovanog medicinskog softvera u kojem statistički evidentiramo pacijente i njima pružene zdravstvene usluge kroz formu elektronskih zdravstvenih kartona. U proteklih skoro 28 godina izvršili smo 235.929 specijalističko - konsultativnih pregleda i tretmana, 448.729 fizioterapijskih usluga, čime je do sada pruženo blizu 685.000 zdravstvenih usluga za 25.979 registrovanih pacijenata.

Naša vizija

Naša vizija je da zadržimo i osnažimo koncept Ordinacije s osobljem najvišeg stepena formalnog i neformalnog obrazovanja, efikasnim i efektivnim klijencentričnim tretmanom koji obnavlja, održava i unapređuje funkcionalni status, svakodnevne životne aktivnosti i zadovoljstvo klijenta.

Naša filozofija

Naša filozofija je da budemo Ordinacija u zajednici i da dugogodišnjim zajedničkim iskustvom tima Ordinacije formiramo jedinstveni individulani rehabilitacioni program za svakog klijenta uvažavajući njegove potrebe u obavljanju ličnih i profesionalnih aktivnosti.

Naša misija

Naša misija je obezbjediti i razvijati tretman zasnovan na tradicinonalnim principima, kliničkom iskustvu, savremenim manualnim tehnikama i aparaturnom tehnologijam.

Our Therapists

Prof. dr. Džemal Pecar

Prof. dr. Džemal Pecar

Osnivač ordinacije i Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Džemal Pecar je rođen 04.01.1945. godine u Sarajevu. Klasičnu Gimnaziju (I Gimnazija) završio u Sarajevu 1965. godine. Medicinski fakultet u Sarajevu, završio januara 1971.

Saznajte više
Doc. dr. Muris Pecar

Doc. dr. Muris Pecar

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Muris Pecar je rođen 1974. godine u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet. Nakon završenog fakulteta radi kao doktor opšte medicine u Zdravstvenoj ustanovi “Praxis” - Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Sarajevu.

Saznajte više
Doc. dr. Eldad Kaljić

Doc. dr. Eldad Kaljić

Diplomirani fizioterapeut

Eldad Kaljić je rođen 08.01.1986. godine u Sarajevu. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio u Sarajevu. Na Fakultetu zdravstvenih studija diplomirao 2009. godine. Od 2009. godine radi u privatnoj ordinaciji „Praxis – dr. Pecar“. Od 2010. godine uporedo radi na Fakultetu zdravstvenih studija.

Saznajte više
Mr. sc. Deni Selimović

Mr. sc. Deni Selimović

Diplomirani fizioterapeut

Deni Selimović je rođen 16.10.1988. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu je završio u Sarajevu. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je završio 2014. godine. Magistraski rad je odbranio 2015. godine s najvećim prosjekom ocjena.

Saznajte više
Bernard Vance

Bernard Vance

Assistant PT

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...

Alex Mitchell

Alex Mitchell

Assistant PT

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...

Andrea Pitts

Andrea Pitts

Office Manager

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...