Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna


Medicinska rehabilitacija

„Rehabilitacija predstavlja proces optimalno mogućeg osposobljavanja onesposobljene (invalidne) hendikepirane osobe razvijanjem do maksimuma njenih preostalih fizičkih, mentalnih, socijalnih i profesionalnih sposobnosti i mogućnosti.“

U našoj zdravstvenoj ustanovi se sprovodi medicinska rehabilitacija kojom se omogućava da onesposobljena osoba postigne što veći stepen samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.

Medicinsku rehabilitaciju sprovodi tim stručnjaka koji obezbeđuje potrebne mjere i postupke iz djelokruga svog rada prema savremenim principima medicinske nauke i drugih nauka. Radom tima rukovodi ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista reumatologije. Nakon uvida u medicinsku dokumentaciju i evaluacije zdravstvenog i funkcionalnog stanja pravi se terapijski program i definiše cilj rehabilitacije.

U okviru medicinske rehabilitacije primenjuje se: kineziterapija i svi ostali vidovi fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, terapija ultrazvukom, manualna medicinska masaža, balneo /hidroterapija, i akupunktura kao komplementarna medicinska metoda).