Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna

Usluge ljekara specijaliste

Vrsta usluge
Prvi pregled specijaliste fizijatra
Kontrolni pregled specijaliste fizijatra
Konsultacija specijaliste fizijatra
Prvi pregled subspecijaliste reumatologa
Kontrolni pregled subspecijaliste reumatologa
Konsultacija subspecijaliste reumatologa
Manualna terapija (mobilizacija kičme i zglobova i/ili spinalna manipulacija)
Blokada protuupalnim lijekom – ekstraartikularna inflitracija lijeka
Blokada protuupalnim lijekom – paraspinalna (paravertebralna) infiltracija lijeka
Blokada protuupalnim lijekom – intraartikularna infiltracija lijeka
Davanje injekcije – intramuskularno
Davanje injekcije – periaartikularno
Davanje injekcije – intraartikularno
Akupunktura
Elektroakupunktura sa stimulacijom
Kućna posjeta (dolazak - bez primjenjenih indiciranih medicinskih terapijskih procedura)

Paketi medicinskih specijalističkih usluga

Vrsta usluge  :  
Specijalistički pregled sa manualnom terapijom
Specijalistički pregled sa davanjem blokade
Specijalistički pregled sa manualnom terapijom i blokadom

Usluge fizioterapeuta

Vrsta usluge
Medicinska masaža ciljane regije sa neutralnim uljem
Medicinska masaža ciljane regije sa gelom/balzamom
Medicinska masaža cijelih leđa ili dvije regije sa neutralnim uljem
Medicinska masaža cijelih leđa ili dvije regije sa gelom/balzamom
Medicinska masaža opšta cijelog tijela sa neutralnim uljem
Medicinska masaža opšta cijelog tijela sa gelom/balzamom
Sportska masaža cijelog tijela sa neutralnim uljem
Sportska masaža cijelog tijela sa gelom/balzamom
Medicinske vježbe (pasivne, aktivno-potpomognute, koordinacije)
Medicinske vježbe specijalne (statičke ili dinamičke) za kralježnicu
Medicinske vježbe za korekciju funkcionalne skolioze
Medicinske vježbe po Schroth metodi za korekciju skolioze
Hidroterapija – terapija galvanskom strujom u vodi (dvostanične kupke)
Hidroterapija – terapija galvanskom strujom u vodi (četverostanične kupke)
DDS – terapija dijadinamskim strujama
IFS – terapija interferentnim strujama
IFS - terapija interferentnim strujama sa vakuumom
Vakuum masaža
UZ – terapija ultrazvukom
Sonoforeza – terapija ultrazvukom sa lijekom
TENS – elektroterapija
Magnetoterapija – terapija magnetom do dvije regije
Magnetoterapija – terapija magnetom cijelog tijela (osim regije glave)
Laseroterapija – terapija laserom
Laseropunktura – terapija laserom po akupunkturnim tačkama
Trakciona inverziona terapija – ekstenzija kičmenog stuba na inverzionoj klupi
Kinesio taping – aplikacija kinesio traka na ciljanoj regiji
Kinesio taping – aplikacija kinesio traka na dvije ili više regija
Dry needling – akupunkturna tehnika po trigger point tačkama
Kućna posjeta (dolazak - bez primjenjenih indiciranih fizioterapijskih procedura)

Paketi usluga fizioterapije

Vrsta usluge  :  
STANDARD FT paket (indicirana elektroterapija, medicinska masaža, vježbe)
OPTIMUM FT paket (STANDARD FT paket + dodatne elektroterapijske procedure + Akupunktura)
PREMIUM FT paket (OPTIMUM FT paket + sve indicirane elektroterapijske procedure + Hidroterapija)

Massage Therapy

Treatment 30 min 60 min 90 min
Swedish $40 $60 $80
Myofascial Release $40 $60 $80
Deep Tissue $40 $60 $80
Sports Massage $40 $60 $80
Prenatal Massage $40 $60 $80

Additional Information

We are a small, fee-for-service clinic, meaning that we collect payment at the time of service (cash, credit card, check, flexible savings accounts and health savings accounts). After each session we will email an itemized bill to our patients so those who are interested in reimbursement can independently submit it to their insurance companies.