Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna

Naš tim

Prof. dr. Džemal Pecar

Prof. dr. Džemal Pecar

Osnivač ordinacije i Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Džemal Pecar je rođen 04.01.1945. godine u Sarajevu. Klasičnu Gimnaziju (I Gimnazija) završio u Sarajevu 1965. godine. Medicinski fakultet u Sarajevu, završio januara 1971.

Saznajte više
Doc. dr. Muris Pecar

Doc. dr. Muris Pecar

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Muris Pecar je rođen 1974. godine u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet. Nakon završenog fakulteta radi kao doktor opšte medicine u Zdravstvenoj ustanovi “Praxis” - Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Sarajevu.

Saznajte više
Doc. dr. Eldad Kaljić

Doc. dr. Eldad Kaljić

Diplomirani fizioterapeut

Eldad Kaljić je rođen 08.01.1986. godine u Sarajevu. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio u Sarajevu. Na Fakultetu zdravstvenih studija diplomirao 2009. godine. Od 2009. godine radi u privatnoj ordinaciji „Praxis – dr. Pecar“. Od 2010. godine uporedo radi na Fakultetu zdravstvenih studija.

Saznajte više
Mr. sc. Deni Selimović

Mr. sc. Deni Selimović

Diplomirani fizioterapeut

Deni Selimović je rođen 16.10.1988. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu je završio u Sarajevu. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je završio 2014. godine. Magistraski rad je odbranio 2015. godine s najvećim prosjekom ocjena.

Saznajte više