Privatna ordinacija Praxis dr. Pecar
Adresa
Ćumurija 3
Sarajevo
Telefon
++ 387 33 445 219
++ 387 61 108 219
E-mail
info@praxis.ba
Pon - Pet: 13 - 19h
Jedna subota 9 - 13 h
nedjelja neradna
  • Eldad Kaljić je rođen 08.01.1986. godine u Sarajevu.
  • Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio u Sarajevu.
  • Na Fakultetu zdravstvenih studija diplomirao 2009. godine.
  • Od 2009. godine radi u privatnoj ordinaciji „Praxis – dr. Pecar“.
  • Od 2010. godine uporedo radi na Fakultetu zdravstvenih studija.
  • Postidiplomski studij završio 2011. godine, te iste godine odbranio magistarski rad.
  • Doktorsku disertaciju na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je odbranio 2016. godine.
  • Učestvovao je na više međunarodnih simpozija, kongresa i seminara i edukacija.
  • Autor je i koautor brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti rehabilitacije koštano-mišićnih bolesti.

Google Scholar profil 

850x567
850x567
850x567